Mae Blas ar Fwyd wedi cael parhâd yn eu llwyddiant yng ngwobrau’r Great Taste 2016, gan dderbyn Aur -1 seren ar gyfer pump o’u cynnyrch a dod a’r cyfanswm o’u gwobrau Great Taste i 35.  Great Taste ydy’r gwobrau bwyd, beirniadu heb ‘nabod, a chwenychir fwyaf yn y byd, gan roi achrediad prawf mainc dibenadwy i gynhyrchwyr bwyd artesan ac arbenigol.

 

Mae Great Taste yn dathlu y gorau mewn bwyd a diod, gan roi cydnabyddiaeth i flas uwch popeth arall, gan sicrhau bod pôb pecynnu allanol wedi ei dynnu i ffwrdd, cyn cael eu beirniadu gan 500 taflod gan gynnwys rhai chefs, restaranteurs, cogyddion, cynhyrchwyr, ‘sgwennwyr a newyddiadurwyr, gan gynnwys chef teledu ac awdur Valentine Warner, beirniad MasterChef a critig tai bwyta, Charles Champion, y pobydd pumed cenhedlaeth, Tom Herbert o Hobbs House Bakery, enillydd Great British Bake off, Frances Quinn a phrynwyr bwyd o Harrods, Selfridges, Fortnum & Mason, Harvey Nichols a chefs Waitrose ymysg eraill.

 

Allan o’r 10,000 o gynnyrch a feirniadwyd, derbynniodd Blas ar Fwyd wobrau am eu Cacennau caws Mafon, Lemwn a Mefus, Chytni Afal a Bricyll a Saws Ceirios y Wern Nant Conwy.

 

Mi wnaeth y beirniaid ganmol y blas, ceg deimlad a safon y cynhwysion, “Mae’r deisen gaws yn feddal, ysgafn a hufennog, y fisged gwaelod yn hyfryd a chreisionllyd a briwsionllyd ac wedi cadw ei gyfanrwydd”, yn ogystal a hynny beirniadwyd cydbwysedd y cynhwysion, gan ddisgrifio’r chytni fel  “Cynnyrch braf ei edrychiad gyda ffrwythau llawn a chyd bwysedd da i’r aroglau. Y bricyll, finegr a’r siwgr wedi eu coginio’n dda ac yn cyd-weithio’n wych. Speis braf.”  Roedd chwant mwy ar y deisen gaws mefus mae’n rhaid, “Rydym braidd yn anfoddog i basio’r cynnyrch yma ymlaen i’r bwrdd nesaf ar gyfer ei feirniadu’n bellach.”

 

Mae gwobrau y  gorffennol Blas ar Fwyd wedi cynnwys 2-Seren Aur Cawl Cyw Iar a Chwrw Cymreig, Mwstard Nant Conwy a Teisen Gaws Rhyfon Duon ac ogystal a’r enillwyr 3-Seren Aur Marmaled Sefil Nant Conwy a’r Pwdin Nadolig Traddodiadol.

 

Gwnaeth Deiniol ap Dafydd, Rheolwr Gyfarwyddwr Blas ar Fwyd, sylw “Rydym yn hynod o blês gyda’r canlyniad, gan ein bod yn ceisio am wobrau Great Taste yn gyson, mae hi’n wych o beth cael derbyn gwobrau ar draws ystod eang o’n cynnyrch fel achrediad o flas a safon.  Byddwn hefyd yn hoffi llongyfarch y cynhyrchwyr niferus yr ydym ni’n falch o’u cynrychioli drwy Blas ar Fwyd ar eu llwyddiant hwythau yn y Great Taste Awards, mae yn gynhyrfus iawn i weld cynnyrch Cymreig o’r safon uchaf yn derbyn y cydnabyddiaeth yr haeddant.  Rydym yn edrych ymlaen i arddangos ein cynnyrch ynghyd ac ystod o gynnyrch gwobrwyedig eraill in y Speciality Fine Food Fair yn Llundain ym mis Medi.”