NEWYDD! | NEW!


Caws Cenarth cheeses

Rydym yn edrych mlaen i dderbyn ein cwpanau newydd a all gael eu defnyddio dro ar ôl tro!
Wedi'u gwneud o gwpanau papur sydd wedi'u hailgylchu  maen nhw'n edrych yn wych ac yn dda i'r amgylchedd!

Cewch De neu Goffi am ddim wrth brynu eich cwpan a gostyngiad o 10c oddi ar bob paned bob tro y byddwch yn  ei ddefnyddio!

Dim ond £8.95

Brysiwch - dewch draw i Deli Bach i n
ôl eich cwpan.

Prynwch turquoise
Prynwch oren


We can’t wait for you to see our new reusable cups!

Made from recycled single-use paper cups not only do they look great they’re great for the environment too!

Free Tea or Coffee with every cup purchased and a 10p discount on your hot drink every time you use your cup!  

Only £8.95

Hurry - call in to the deli to purchase yours.

Buy turquoise
Buy orange