News

Swyddi yn ein Deli, rhan amser neu llawn / Jobs in our Deli, part time or full time

Swyddi yn ein Deli, rhan amser neu llawn amser gyda oriau i siwtio gyda gofal plant/oriau ysgol.  Ydych chi yn hoff o fwyd a diod da?  Diddordeb mewn dysgu fwy am gynnyrch Cymreig? Yna dyma'r swydd i chi! Cliciwch am fwy o fanylion neu rhowch ganiad i Iola ar 01492 640 215 i drafod.  Jobs in our Deli, part time or full time with child-friendly hours available. Do you like good food and drink? Interested in learning more about Welsh produce? Then this is the job for you!  Click for further information or call Iola on 01492 640 215 for more information. 

Blas ar Fwyd yn gweithio mewn partneriaeth ag Aber Falls / Blas ar Fwyd working in partnership with Aber Falls

Rydym wedi bod yn gweithio mewn partneriaeth ag Aber Falls ers eu lansiad yn 2017, mi welodd James ein trelar arlwyo mewn Ffair Nadolig ym Mhortmeirion ag aeth mlaen i wneud ei ymchwil. We’ve been working in partnership with Aber Falls since their launch in 2017, – James spotted our catering trailer at the Christmas Fayre in Portmeirion and did his research.

Doing our bit for the environment... one cup at a time!

Read about our new compostable cups!

Catalog 2021 allan rwan / New 2021 Catalogue Out Now!

Catalog newydd ar gael / New Catalogue out now!

Blas ar Fwyd

Blas ar Fwyd is a Welsh Food Hub – specialising in quality foods and drinks since 1988.