GWIN CYMREIG | WELSH WINE


Mae Cymru’n gartref i gasgliad o winllannoedd gwych sy’n cynhyrchu gwinoedd o safon arbennig.

Ledled Cymru gyfan, mae’r gwinllannoedd hyn yn ffynnu ac yn cynhyrchu gwinoedd gwych sydd gystal â rhai o bob rhan o’r byd. O arfordir Conwy lawr i winllan hynaf Cymru yn Sir Forgannwg mae’r gwinllannoedd yn cynhyrchu dewis eang o winoedd gwych.

Maent yn arbrofi gyda technegau cynhyrchu a gwahanol fathau o rawnwin ac o ganlyniad yn cynhyrchu gwin gwerth chweil.

Mae Blas ar Fwyd yn falch iawn o gefnogi'r gwinllannoedd isod, ewch draw i ddarganfod mwy. Iechyd Da!Wales is home to a collection of great vineyards producing quality wines.

Across the whole of Wales, these vineyards are flourishing and producing superb wines that can compete with those from across the rest of the world. From the Conwy coast through the whole of Wales down to the oldest vineyard in Wales in Glamorganshire vineyards are producing a fabulous range of superb wines.

Welsh wine makers have also experimented with techniques and different grape varieties to produce fantastic results.

Take a look at the vineyards below that Blas ar Fwyd are proud support. Iechyd Da!