Mai'n Ddiwrnod Cenedlaethol Te heddiw | It’s National Tea Day today

     

Mai'n Ddiwrnod Cenedlaethol Te heddiw. Wyddoch chi fod te yn cael ei dyfu yng Nghymru? Mae Petersons Tea estate wedi bod yn tyfu te ers 2014 ac yn cynhyrchu dail te eu hunain yn ogystal â kombuchas blasus
 
Cymerwch olwg ar eu gwefan neu ewch draw i wefan Blas ar Fwyd i brynu te a kombuchas Petersons.
 

Rydym yn gwerthu ystod eang o de a kombucha  gan gynnwys Welsh BrewMorgan’s Brew and Chantler Loose Leaf Teas.  


It’s National Tea Day today. Did you know that tea is grown in Wales? Peterston Tea Estate have been growing tea plants since 2014 and produce their very own loose leaf tea as well as tasty kombuchas.
Take a look at their website or buy Peterston teas and kombuchas at Blas ar Fwyd.
We also stock a wide range of other teas (and kombucha) blended in Wales including great Welsh Brew, Morgan’s Brew and Chantler Loose Leaf Teas.