Today is World Bee Day | Mae hi’n ddiwrnod Gwenyn y Byd heddiw

World Bee Day

Support your local Bee Keepers and Honey producers today!

Cefnogwch eich gwenynwr a chynhyrchwyr mel lleol heddiw!

Did you know: Bumblebees can tell whether nectar has been collected from flowers by relatives or strangers by the smell of bee footprints.

Oeddech chi'n gwybod: Gall cacwn ddweud os yw neithdar wedi'i gasglu o'r blodau gan berthnasau neu ddieithriaid oherwydd arogl olion traed y gwenyn.

Mead, session mead and honey at Blas ar Fwyd

Medd, medd sesiwn a mel yn Blas ar Fwyd.​​​​​​​