Yn dod yn fuan! | Coming soon!Rydym yn edrych mlaen i dderbyn ein cwpanau newydd a all gael eu defnyddio dro ar ôl tro!
Wedi'u gwneud o gwpanau papur sydd  wedi'u hailgylchu  maen nhw'n edrych yn wych ac yn dda i'r amgylchedd!
Cewch De neu Goffi am ddim wrth brynu eich cwpan a gostyngiad o 10c oddi ar bob paned bob tro y byddwch yn  ei ddefnyddio!

Dim ond £8.95

Cadwch lygaid allan ar ein tudalennau cymdeithasol i weld pryd fydden nhw wedi cyrraedd.


We can’t wait for you to see our new reusable cups which are being printed as we speak!
Made from recycled single-use paper cups not only do they look great they’re great for the environment too!
Free Tea or Coffee with every cup purchased and a 10p discount on your hot drink every time you use your cup!  

Only £8.95

Keep and eye out on our social media pages for their arrival.